Het lichaamsbewustzijn kan op vele manieren gewekt worden.

Er bestaat een boek over:

"Stress. Preventie, reductie en ontspanning

Twaalf lichaamsgeörienteerde methoden ter preventie van stress"

 

In mijn persoonlijk proces heb ik de kans gehad verschillende methoden te mogen ervaren. Ze zijn een steun geweest om meer mezelf te worden en meer eenvoudig te worden.

lichaamsgerichte therapie (bio-energetica, posturale integratie)

eutonie (van de Vlaamse Eutonie Stichting)

fasciatherapie (methode Danis Bois)

De fascinatie voor deze methoden mondde telens uit in een opleiding

 

 

De ervaring dat het lichaamsbewustzijn een belangrijke pijler is van het 'bestaan', maakt in mij een missie wakker...

 

 

 

 

 

 

 

 

(meer info over eutonie vind je op www.eutonie.be of www.eutonie.org)