'Navorming' staat voor wat aangeboden wordt. Daar waar het leven of het 'lot' of  'beperking' ons deel werd, kan navorming kansen bieden